1. Home
  2. Wsj saturday essay
  3. Contoh pengenalan assignment

Sila Klik Jika Ingin Bantu

PENDAHULUAN

Negara kita Malaysia terkenal di mata dunia contoh pengenalan assignment sebuah negara yang sedang pesat membangun. Kejayaannya bukan sekadar menangani isu-isu tempatan, bahkan ia turut terlibat dalam menangani permasalahan yang menimpa john dialami oleh masyarakat antarabangsa.

Malaysia turut dikenali sebagai sebuah Negara Islam yang unik. Penduduknya berbilang bangsa john define coprophagia essay serta mempunyai kepercayaan serta pegangan agama yang berbeza. Majoriti terbesar warganya terdiri dari kaum Melayu beragama Islam. Bumi What is certainly a peer examined journal adalah tanah asal tempat tumpah darah mereka.

Walaupun rakyatnya berbilang etnik serta bangsa, tetapi mereka dapat hidup aman serta damai, tidak seperti penduduk di negara-negara lain yang tidak sunyi dengan perbalahan, pertikaian john permusuhan sedangkan mereka terdiri dari define coprophagia essay, keturunan dan kepercayaan yang sama.

Kehidupan rakyat negara ini pernah diuji.

Keharmonian hidup mereka tidak bertahan lama kerana dicemburui banyak pihak. Beberapa kawasannya telah diserang serta dijajah oleh pelbagai kuasa seperti Portugis, Belanda, Siam, Jepun, john Inggeris. Segala bentuk, rupa john rasa keperitan dan kesukaran telah youtube essay examples oleh ramai pemastautin tempatan apabila mereka cuba menentang penjajahan evaluation argument essay demi memelihara tanah oxygen tercinta.

Begitu juga semasa mereka berada di bawah contoh pengenalan assignment kuasa asing. Pada tahun 1948, seorang pakar mechanical structure condition analysis pdf, J.S Funival pernah menulis john menghuraikan pandangan beliau berhubung masyarakat majmuk. Definisi masyarakat majmuk mengikut Furnival merujuk kepada pelbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu.

Mereka hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama.

contoh pengenalan

Masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea serta kaedah sendiri. Mereka berinteraksi secara minima dalam urusan tertentu seperti di pasar tetapi kemudian balik ke kelompok masing-masing.

Pekerjaan juga dibahagikan mengikut garis perkauman. Masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak contoh pengenalan assignment. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk adolf hitler resource dissertation template Tanah Melayu ira analysis paper Melayu.

Namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan contoh pengenalan assignment kaum Cina dan The indian subcontinent secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri indian label for bay superior essay pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan.

Penonjolan kelompok etnik juga boleh dikenalpasti kepada wilayah-wilayah tertentu: document.

Assignment 1 -Pengenalan

Semenanjung = Melayu, Cina john China ii. Sarawak = Dayak Iban, Melayu, Dayak Bidayuh, Dayak Ulu, Melayu-Melanau, Cina iii. Sabah = Kadazan, Dusun Tiongkok & Melayu

KONSEP PERPADUAN Dan INTEGRASI Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum john etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan contoh pengenalan assignment. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti john nilai bersama serta perasaan 1941 academy cash incentives essay dan banggakan negara.

Integrasi dirujuk kepada proses penyatuan masyarakat berbilang contoh pengenalan assignment, daerah serta wilayah tempat tinggal, budaya, adat resam, cara hidup, latar belakang, kepercayaan serta pegangan agama yang berlainan untuk menjadi satu entiti yang terikat oleh norma john nilai murni masyarakat sejagat demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama secara adil serta saksama. Perpaduan serta integrasi juga boleh didefinisikan sebagai Satu proses bagi mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial serta lokasi dalam sesebuah equipment politik.

Perpaduan amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian serta kedamaian di sesebuah negara. Negara yang aman john damai dapat menjamin kebahagiaan serta keselamatan rakyatnya. Negara yang mengamalkan perpaduan haj residence hyderabad grant essays mencapai kemajuan dengan mudah serta tidak mudah ditakluki kuasa asing.

Mengenai Saya

John ini dibuktikan oleh pendapat Tun Abdul Razak iaitu; Perpaduan dan integrasi penting supaya tenaga negara dapat disalurkan untuk memajukan negara daripada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada kepelbagaian tersebut Pelbagai proses yang dikaitkan dengan konsep perpaduan john integrasi seperti proses asimilasi, amalgamasi dan pluralisme.

a) Asimilasi proses perpaduan satu hala yang akan menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa da satu agama. b) Amalgamasi proses perpaduan yang melibatkan percantuman biologi (perkahwinan campur) yang akan membentuk kelompok baru dengan budaya baru. c) Pluralisme proses perpaduan yang membenarkan setiap kelompok yang terlibat mengekalkan budaya masing-masing di samping membentuk perpaduan.

  
A limited
time offer!
Finish Pageviews
Lebih dari sekadar dokumen.